Dzisiaj jest: 23 Luty 2018    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Za teorią Wielkiego Wybuchu kryje się pytanie

Uroczysta Msza św., inaugurująca rok akademicki Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych odbyła się we wtorek rano w bazylice św. Floriana w Krakowie.

details-images

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz uczelni, profesorowie, nauczyciele akademiccy i studenci.

Kto jest twórcą tego, co się dzieje?

Abp Marek Jędraszewski przywołał słowa Jana Pawła II o tym, czym jest kultura i jak wiele ona znaczy dla człowieka, które papież wygłosił w 1980 roku w siedzibie UNESCO. Dodał też, że ludzie żyją zarówno kulturą, jak i rozumem, prowadzącym do prawdy.

Metropolita krakowski przypomniał także spotkanie Jana Pawła II w Krakowie z przedstawicielami świata akademickiego, kiedy Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, że wielkim oczekiwaniem wobec uczonych jest to, by nie ograniczali swoich pytań tylko do tego, co jest zawarte w granicach metodologii ich poszczególnych dziedzin. – Trzeba przekraczać to, co się już wie i co się już osiągnęło i nie bać się stawiania pytań ostatecznych – zauważył abp Marek Jędraszewski.

Odwołał się też do Błażeja Pascala, który jako wybitny twórca w dziedzinie fizyki i matematyki wskazywał na godność człowieka, tkwiącą w myśli otwierającej człowieka na prawdę i wyrażającą ją w precyzyjnych definicjach. –  Najważniejszym prawidłem postępowania według Pascala jest zatem dobre myślenie – podkreślił metropolita

Zdaniem abp. Jędraszewskiego oznacza to, że dyskurs należy zacząć od nurtujących człowieka pytań, także o charakterze moralnym, gdzie w grę wchodzi nie tylko sama prawda o świecie i o człowieku, ale również o tym, jak należy właściwie postępować. – Nie może człowiek dobrze myśleć, biorąc w nawias cały świat jego niespokojnego niekiedy ducha, ale trzeba także zaczynać od swego Stwórcy i mieć świadomość początku wszechświata.

Co ciekawa, w tym momencie abp Marek Jędraszewski odniósł się do teorii tzw. Wielkiego Wybuchu, według której ok 14 mld lat temu z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej jednym wybuchem wyłonił się Wszechświat. Arcybiskup krakowski zwrócił uwagę na to, że ta teoria nie wyczerpuje wszystkiego, ponieważ nie odpowiada na pytanie, skąd wzięła się ta niezwykle skondensowana materia, która rozpoczęła etap tworzenia się wszechświata. Kluczowe jest zatem inne zagadnienie. – Za tą teorią kryje się pytanie, skąd to się wszystko wzięło i kto jest Stwórcą tego, co się dzieje –  wyjaśnił abp Jędraszewski nawiązując tym samym do zagadnienia Pierwszego Poruszyciela, na które nauka nie zna odpowiedzi – w przeciwieństwie do chrześcijaństwa.

Dlatego zdaniem metropolity, aby myślenie było prawidłowe, ważna jest również świadomość celu, do jakiego zmierzają wysiłki ludzi i jaki jest ostateczny cel nauki. Zaznaczył, że jest to istotne zwłaszcza dziś, kiedy nauka zmienia cywilizacyjne oblicze świata.

Nawiązując do myśli św. Tomasza z Akwinu przekonywał, że dla człowieka –  oprócz rozumu –  istotna jest również sztuka, czyli pewna przestrzeń piękna. Pisał o tym również Jan Paweł II w Liście do Artystów z 1999 roku. –  Bóg stworzył wszystko z niczego i patrzył z radością na to, co każdego dnia pomnażało piękno stworzenia i widział – jak powiada refren 1 rozdziału Księgi Rodzaju - że to było dobre i piękne.

Abp Jędraszewski nawiązał do słów papieża, że to właśnie artyści, dzięki swojej szczególnej wrażliwości, powinni odkrywać ten niezwykły patos, z jakim Bóg patrzył na to, co wychodziło z Jego stwórczych rąk. Wspomniał również o zasadniczej różnicy między „Stwórcą”, stwarzającym wszystko z nicości, a „twórcą”, który ma do swojej dyspozycji gotowe tworzywo. –  Ale przecież twórca przenika swe dzieło swoim duchem i w tym nadawaniu nowych form i kształtów zbliża się do samego Stwórcy –  mówił.

Abp Marek Jędraszewski wyjaśniał zebranym ludziom nauki i studentom, że tworzywem do kreowania piękna jest najpierw sam człowiek. –  On ma nieustannie stawać się piękny przez swoje wnętrze i swoje zbliżanie się do Stwórcy, bo wtedy otwierają się niezwykłe możliwości, by cały świat przenikać swą wrażliwością piękna. Gromadzicie się w tak ważnym dniu najpierw wokół Chrystusa, Boskiego Logosa, Odwiecznej Mądrości, Najwyższego Piękna, by z Niego czerpać te siły, inspiracje i natchnienia, które muszą wypełniać każdy dzień roku akademickiego –  zakończył.

Źródło: Archidiecezja Krakowska, AS, ps, swiato-poglad.pl